Responsive image

Dinas Pekerjaan Umum

Selasa, 30 Desember 2014 admin Cetak

A. VISI DAN MISI

 VISI

 MISI

 

B. KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI

 KEDUDUKAN

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.


 TUGAS dan FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum.


Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan pekerjaan umum;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang urusan pekerjaan umum meliputi urusan bidang bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang serta kebersihan dan pertamanan;

d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT);

e. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.


 

C. SUSUNAN ORGANISASI

NO NAMA                                             J A B A T A N  
1 EWILDA, ST                                     Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
2 FATRIZON, SH, M.Si                     Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
3 M. SYAFRIL MASNUR, ST,MT     Kabid Cipta Karya dan Tata Ruang
4 APRIALDI SAID, SH                     Kabid Kebersihan dan Pertamanan
5 ALFAKANIF, ST,SH                            Kabid Bina Marga
6 ERMON ABRIL, SH                             Kasubag. Evalop
7 ANDAN SOHAR                             Kepala UPT DPU Wilayah III
8 PATRIADI                                     Kasi Pertamanan
9 FITRA NELSON                             Kepala UPT Balai Peralatan dan Perbeng
10 BUJANG, ST                                     Kasi Perenc Cipta Karya & T. Ruang
11 AFRINAL, ST                                     Kasi Pemb.Peningk Jalan dan Jembatan
12 SUARDI                                             Kasi Kebersihan
13 YENTI ELIZAR, S.St                     Kasi Perencanaan Pengairan
14 JONI EDWAR, SST                             Kasi Pengembangan Sumber Daya Air
15 URIPNO MARDI UTAMA, S.ST.MT Kasi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
16 BAHKTIAR, ST                             Kepala UPT Balai Lab dan Pengujian
17 DURIATUTI                                     Kasubag Umum
18 ROZA MUKHNIWATI, SE.Akt             Kasubag Keuangan
19 EDISON, ST                                     Kepala UPT Wilayah I
20 DONI INDRA PUTRA, ST             Kasi Pemukiman, Perumahan dan Prasling
21 YEFRI, ST                                     Kasi Tata Ruang dan Bangunan
22 KAMAL RISMAN                             Kasubag TU UPT Balai Laboratorium
23 ALI IMRAN                                     Kasubbag TU UPT Dinas PU Wil II
24 RAKIMAN. NST                             Kasubbag TU UPT Dinas PU wil III
25 ALI WARDANA.U, SH                     Kasubag TU UPT Wilayah  I
26 HASAN                                             Kasubag TU UPT Balai Peralatan
27 DALISMAN, ST                             FU Pemb. Peningk. Jalan & Jembatan
28 SURIATMAN                                     FU operasi dan Pem.Irigasi
29 SYOFINA UMAR                             FU Perum & Prasarana Lingkungan
30 SUARNI, SE                                     FU Subag Keuangan
31 ADE WELLY, ST                             FU Cipta karya dan Tata Ruang
32 MUSTARI                                     FU Tehnik UPDT Wil II
33 YANI NURYANI                             Fungsional Umum
34 HARYANTO, ST                             FU Perencanaan SDA
35 DESRIANTI, ST                             FU Perenc Bid Cipt Karya & T. Ruang
36 SALMAN, ST                                     FU Perencanaan Bina Marga
37 ALKHALIQ, ST                             FU Perencanaan Bina Marga
38 SILVIA LORA, ST                             FU Perencanaan C K & T. Ruang
39 ABDULLAH                                     Fungsional Umum
40 GUSNIWATI                                     FU Subag Umum
41 RIDWAN                                             FU UPT Wilayah III
42 DASWIL                                             FU Subag Keuangan Pembantu PPK
43 IDRIS                                             Pengamat PU Kec. Duo Koto
44 ZULFAN AFANDY, ST                     Pengawas alat alat berat
45 NOVRI INDRA,ST                             FU Perencanaan Bid. Cipta Karya 
46 RHAMA FITRA, ST                             FU Evaluasi & pelaporan
47 ZULHAM EFENDI, ST                     FU Seksi Perencanaan Teknis
48 DIUTAMA PUTRA, ST                     FU Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
49 HARTATI,ST                                     FU Seksi Pemel. Jalan & Jembatan
50 EKA WIDIASTUTI, ST                     Fungsional Umum T. Ruang
51 INDRA SUMERI, SH                     Fungsional Umum
52 KHAIRUL AMRI, ST                             Fungsional Umum
53 BENNY, ST                                     FU Perencanaan Bidang Bina Marga
54 RAHMAN, ST                                     FU Perencanaan Bidang Bina Marga
55 ALFIANDRI,ST                             Juru Pengairan
56 JONEDI, ST                                     Pengamat PU Kec Bonjol/Simpati
57 ROSDANIAR, SH                             Fungsional Umum
58 EVA ANDRIANI, SH                             Staf pengembangan pada pengairan
59 YASMAN                                         Fungsional Umum
60 GUSMITA SOFIA, A.Md                     FU Keuangan  Pembanatu PPK
61 CITRA INDAH P, A.Md                     FU Perencanaan Bid Bina Marga
62 ZULASMI FU                                         ADM UPT Wilayah 
63 RAHMAT IRFANDI, A.Md                 FU Keuangan Pul lah Data
64 DIAN SURYA, A.Md                         Pengawas alatalat berat
65 YOVI EKA PUTRA, A.Md                     Juru Nag.Cubadak Duo Koto Pada UPT II
66 ZAIDUL BAHRI                                 Pengamat DPU Kec. Tigo Nagari
67 FARUHUM SORITUA HARAHAP, A.Md     FU Bina marga
68 MOHD. FAISAL ATHAR                             Juru Nag Lansap Kadap Lb. Bayang 
69 BUJANG                                                     Juru Nag.Limo Koto & KotoKaciak UPT Wil 1
70 RISKY WAHYUDI,Amd                             Tugas Belajar
71 DAMMAWARDI,Amd                             Fungsional Umum
72 ERIZAL                                                     PPA Nag Cubadak Duo Koto UPT Wil II
73 KIKY EKA PUTRA                                     Juru Kec Padang Gelugur Pada UPT Wil II
74 JUNAIDI                                                     PPA di Ma. Cubadak Di Lubuak aro
75 WASRIMA YUSNI                                     FU Subag Umum
76 EDINUR                                                     Juru Nag Tigo Malampah Kec Tigo Nagari 
77 JONDRI DARSON                                     Staf Pengairan
78 JANUAR PUTRA                                     Juru Nag Tj Baringin Kec LBS
79 SYAFNIR                                                     Juru Nag Durian Tinggi & Jambak
80 NELDI CHANDRA                                     Juru Simpati UPTD Wilayah I
81 FIRDAUS SAPUTRA                             Juru Kec Panti
82 YUSWANDI                                             Juru Nag Simpang Tonang 
83 NIRILMAN                                             Juru Nag Pdg Gelugur
84 PARMI                                                     Staf Kebersihan dan Pertamanan
85 M. TAUFIK HALOMOAN                             Juru Kec Tigo Nagari
86 GABENA                                                     Fungsional Umum
87 ARWINSYAH                                             Fungsional Umum
88 ELIA DESPITA                                             Fungsional Umum
89 RAJAB                                                     Sopir
90 DASRIL                                                     Fungsional Umum
91 RATNAWATI                                             Fungsional Umum
92 NUR ASYUNGFI                                     Sopir
93 ERMIDA                                                     Fungsional Umum
94 MASWARDI                                             Fungsional Umum
95 YUNUS                                                     Juru Ukur
96 CANDRA                                                     Fungsional Umum
97 EMA WARNI                                             Fungsional Umum
98 INDRA WARMAN                                     Fungsional Umum
99 ERINALDI                                             Juru Ukur Wil III
100 SUDIRMAN                                             Penjaga Pintu Air/Bendungan Wil I
101 YULNALIS                                             Petugas Kebersihan
102 REFI KARNI                                             Fungsional Umum
103 ALFADRI                                                     Staf kebersihan
104 ANDRIA MEIRIZA                                     Staf Pertamanan 
105 FOMARYENDI DHARMA                             Fungsional Umum
106 NURMANSYAH                                     Juru Kecmatan panti Wil II
107 LUKMAN                                                     PPB di Sei Pimping Kp Pasir  Wil II
108 IBRAHIM                                                     PPA DI Bt rambahan Bt Sontang 
109 USMAN                                                     Staf Bid Bina Marga
110 ADE CANDRA                                              PPD di nag ladang Pjg
111 SILFIA ANGGRAINI                                     staf keuangan
112 AMRIL                                                     Staf Adm Pada UPT Wil II
113 ARIE SAPUTRA                                     Staf kebersihan
114 SAHRUL                                                     Fungsional Umum
115 SYAFRIJON                                             Satpam
116 MUHAMMAD SARWOEDI                     Penjaga Pintu Air/Bendungan 
117 SYAHRUDDIN                                             PPB di nagari Pauh 
118 INDRA SAPUTRA                                     Fungsional Umum
119 FRI ISKANDAR                                     Penjaga Pintu Air/Bendungan
120 AGUSTAR ABIDIN                                     Petugas Kebersihan
121 APRINAN                                                     Petugas Kebersihan
122 JULIYUS                                                     PPA di Tj Bungo
123 ENGKI                                                     Sopir
124 NASRIL                                                     Sopir
125 RIO MARDIANTO                                     Staf Kebersihan
126 YUNIZAR                                                     Penjaga Pintu Air/Bendungan 
127 ZUFRIZAL                                             caraka
128 INDRA YADI                                             PPA di Nagari jambak
129 DARMALUDIN                                             PPB DI bendungan baringin
130 EDI FIRMANDA                                     Sopir kepala dinas
131 MUSLIADI                                             PPB Di bt Bindalik aie talo binjai
132 MAI WAHYUDI                                      Penjaga Pintu Air/Bendungan 
133 ARDI                                                      Penjaga Pintu Air/Bendungan 
134 NURDICAL                                             Sopir
135 GUSMIRAWATI                                     Staf Kebersihan
136 ZUHARLIN                                              Penjaga Pintu Air/Bendungan 
137 MILAN                                                     Penjaga Pintu Air/Bendungan 
138 SYAFNIR                                                     Penjaga Pintu Air/Bendungan 
139 BAHDER NAJEMIL                                     Penjaga Pintu Air/Bendungan 
140 YASRI                                                     Penjaga Pintu Air/Bendungan 
141 ASWAR                                                     Petugas Kebersihan
142 DARWAN                                                     Sopir
143 MHD. SABIR                                             Penjaga Pintu Air/Bendungan 
144 ERIKA YANTO                                             Staf Kebersihan
145 INDRA TAUFIQ                                     Staf Kebersihan
146 ROZI SAFANI                                             Staf Kebersihan
147 M. ASRIZAL                                              Penjaga Pintu Air/Bendungan 

D. STRUKTUR ORGANISASI